Změny u pravidel pro placení pojistného OSSZ

Změny u pravidel pro placení pojistného Od 1. ledna 2019 platí, že se budou zálohy platit v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Takže například únorová záloha bude splatná během února (a nikoli až 20. března, jak platí podle stávajících pravidel). Platba tak bude muset být na účtu sociální správy připsána v období od prvního do posledního dne měsíce. V případě prodlení […]

Read more
Povinné zálohy OSVČ na rok 2019

Pro rok 2019 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zálohy OSVČ přehled pro 2019 Výše minimální zálohy 2019 Od kdy se nová záloha platí Zdravotní pojištění 2 208 Kč pokud platíte minimální zálohy, tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2019 Sociální pojištění 2 388 Kč […]

Read more